ប្លុកក្រានីត V

  • ប្លុកក្រានីត V ភាពជាក់លាក់

    ប្លុកក្រានីត V ភាពជាក់លាក់

    Granite V-Block ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលា បន្ទប់ឧបករណ៍ និងបន្ទប់ស្តង់ដារសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងឧបករណ៍ និងការត្រួតពិនិត្យដូចជា ការសម្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលត្រឹមត្រូវ ការត្រួតពិនិត្យភាពជាប់គ្នា ការប៉ារ៉ាឡែលជាដើម។ បំណែកស៊ីឡាំងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ ឬផលិត។ពួកវាមានសញ្ញា "V" 90 ដឺក្រេ ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាល និងស្របទៅបាត និងពីរជ្រុង និងការ៉េដល់ចុង។ពួកវាមានច្រើនទំហំ ហើយត្រូវបានផលិតចេញពីថ្មក្រានីតខ្មៅ Jinan របស់យើង។