ការបំពេញជាតិរ៉ែ

  • Mineral Filling Machine Bed

    គ្រែម៉ាស៊ីនបំពេញរ៉ែ

    ដែក ផ្សារដែក សែលដែក និងរចនាសម្ព័ន្ធខាសត្រូវបានបំពេញដោយសារធាតុរ៉ែដែលធ្វើពីជ័រអេផូស៊ីដែលកាត់បន្ថយរំញ័រ។

    នេះបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុជាមួយនឹងស្ថេរភាពរយៈពេលវែងដែលផ្តល់នូវកម្រិតដ៏ល្អនៃភាពរឹងឋិតិវន្ត និងថាមវន្តផងដែរ។

    អាចប្រើបានជាមួយសម្ភារៈបំពេញជាតិវិទ្យុសកម្ម