ការបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយស្តង់ដារ

  • ការបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយស្តង់ដារ

    ការបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយស្តង់ដារ

    ការបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយត្រូវបានស្អិតជាប់ក្នុងថ្មក្រានីតដែលមានភាពជាក់លាក់ (ថ្មក្រានីតធម្មជាតិ) សេរ៉ាមិកភាពជាក់លាក់ ការ Casting រ៉ែ និង UHPC ។ការបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយត្រូវបានកំណត់ត្រឡប់មកវិញ 0-1 មមខាងក្រោមផ្ទៃ (យោងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន) ។យើង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​បញ្ចូល​ខ្សែ​ស្រោប​ជាមួយ​នឹង​ផ្ទៃ (0.01-0.025mm) ។