គ្រែម៉ាស៊ីន

  • គ្រែម៉ាស៊ីនបំពេញរ៉ែ

    គ្រែម៉ាស៊ីនបំពេញរ៉ែ

    ដែក ផ្សារដែក សែលដែក និងរចនាសម្ព័ន្ធខាសត្រូវបានបំពេញដោយសារធាតុរ៉ែដែលធ្វើពីជ័រអេផូស៊ីដែលកាត់បន្ថយរំញ័រ។

    នេះបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុជាមួយនឹងស្ថេរភាពរយៈពេលវែងដែលផ្តល់នូវកម្រិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃភាពរឹងមាំឋិតិវន្ត និងថាមវន្ត

    អាចប្រើបានជាមួយសម្ភារៈបំពេញជាតិវិទ្យុសកម្ម