ការកាត់លោហៈភាពជាក់លាក់

  • ការកាត់ភាពជាក់លាក់

    ការកាត់ភាពជាក់លាក់

    ការសម្ដែងភាពជាក់លាក់គឺសមរម្យសម្រាប់ការផលិតតួដែលមានទម្រង់ស្មុគស្មាញ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រខ្ពស់។ភាពជាក់លាក់នៃការបញ្ចប់ផ្ទៃល្អឥតខ្ចោះ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃវិមាត្រ។ហើយ​វា​អាច​សមរម្យ​សម្រាប់​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ក្នុង​បរិមាណ​ទាប។លើសពីនេះ ទាំងការរចនា និងជម្រើសសម្ភារៈនៃការសម្ដែង ការសម្ដែងភាពជាក់លាក់មានសេរីភាពដ៏ធំ។វាអនុញ្ញាតឱ្យមានដែកថែបច្រើនប្រភេទ ឬដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រសម្រាប់ការវិនិយោគ។ ដូច្នេះនៅលើទីផ្សារ ការសម្ដែងភាពជាក់លាក់គឺជាការសម្ដែងដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។